FREE SHIPPING for orders over $49.95 Call Today 0478 021 018
Lotus - Potato Flour 500g - Supps Is Life

Lotus - Potato Flour 500g

Lotus

Regular price $6.00 Sale

Lotus Organic Potato Flour is a gluten free alternative to wheat based flour.